Pro akvaristy a chovatele

Akvaristika

Preventin
Preventin je účinný přípravek proti většině parazitických a plísňových onemocnění.  Neškodný pro ryby i rostliny ve větších koncentracích. Použití: jako prevence při získávání nových rybek, na dezinfekci rostlin, při vnějším poranění rybek, při zkrmování živé potravy a při napadení rybek různými parazity.
Dávkování: denně 1 kapka na 2 litry vody. Při akutním onemocnění až 5 kapek do 1 l vody. Obsah balení postačuje na 650 až 1300 litrů vody.
Chemické složení: roztok methylenové modři. Skladujte v temnu při 15 - 25ºC.
Spotřebujte do 3 let od data výroby.
Balení 144 ks v kartonu.

Antiichtin
Antiichtin je rychle působící přípravek proti parazitárním onemocněním typu ichtiopthirius multifinis, tzv. “krupičce”, která se masově objevuje zejména v jarních měsících.
Dávkování: 1 kapka přípravku na 1 l akvarijní vody. V zarostlém akvariu a při větším množství detritu druhý den vyměníme vodu a dávku opakujeme do vymizení příznaků nemoci. Pro aplikaci pH vody 7 nebo vyšší! Přípravek je v kyselém prostředí pro ryby toxický!
Chemické složení: roztok malachytové zeleni. Přípravek se nesmí používat k ošetření ryb, včetně jiker nebo plůdků, sloužících k produkci potravin. Skladujte v temnu při teplotě 15-25ºC
Spotřebujte do 3 let od data výroby.
Balení 144 ks v kartonu.

Antimykotin
Antimykotin je vysoce účinný protiplísňový prostředek, osvědčený při zaplísnění rybek jak při poranění, tak při zanesení z přírodních zdrojů. Citlivost přípravku zvyšuje zvýšení teploty o 3 - 5ºC. Při aplikaci je vhodné akvarijní vodu mírně osolit (cca 1 polévkovou lžíci kuchyňské soli na 50 litrů). Akvarijní rostliny je třeba při aplikaci odstranit! Po ukončení ošetření (cca 3 - 5 dnech) vyměňte vodu za čerstvou, nejlépe s přídavkem AKVAREGULÁTORU. Dávkování: 1 kapka na 1 litr vody. Skladujte v temnu při teplotě 15 - 25ºC.
Chemické složení: roztok acriflavinu.
Spotřebujte do 3 let od data výroby.
Balení 144 ks v kartonu.

Multimedikal
Multimedikal je kombinovaný veterinární přípravek typu FMC, s širokým spektrem účinnosti proti plísním, vnějším parazitům (Chilondella ap., Costia sp., Trichondia sp., Tetrahymena sp.) i bakteriálním onemocněním. Vhodné je i preventivní použití při nákupu nových rybek a zkrmování živé potravy. Dávkování:  5 kapek na 10 litrů vody. Při použití se doporučuje silně vzduchovat, filtr vyřadíme z činnosti. Akvarijní voda má mít neutrální reakci. Čtvrtý den po ošetření provedeme výměnu vody a je vhodné aplikaci opakovat. Ošetření je možné opakovat do vymizení příznaků nemoci. Pro prevenci použijeme poloviční dávkování. Skladujte v temnu při 15-25ºC.
Cemické složení: roztok methylenové modři, malachytové zeleni a formaldehydu.  Přípravek se nesmí používat k ošetření ryb, včetně jiker nebo plůdků, sloužících k produkci potravin.
Spotřebujte do 3 let od data výroby.
Balení 144 ks v kartonu.

Antioidin
Antioidin je veterinární přípravek, který rychle a bezpečně ničí nákazu způsobenou různými druhy ektoparazitů, zejména AMILOOIDINIUM, které se projevuje velice drobnými nahnědlými shluky, viditelnými v protisvětle.
Dávkování: 1 kapka přípravku na 1 l vody. Pozor! Před použitím změřte pH vody, která musí být neutrální, případně slabě alkalická, pH 7 nebo vyšší. Po 24 hod. vyměníme vodu z jedné poloviny za čerstvou. Aplikaci 1x zopakujeme s 1/2 dávkou přípravku. Vodu opět vyměníme z 1/2. Přípravek nepoužívejte preventivně. Roztok částečně ničí plže, nezmary a ostatní bezobratlé. Nepoužívejte na potěr, který je na preparát citlivý. Skladujte v temnu při teplotě 15-25ºC.
Chemické složení: roztok methylenové modři a síranu měďnatého.
Spotřebujte do 3 let od data výroby.
Balení 200 ks v kartonu.

Stophydrin
Stophydrin zbaví Vaše akvárium v krátké době nevítaných hostů - nezmarů, ploštěnek a ostatních bezobratlých. Likviduje také většinu parazitů zavlečených s živou potravou z přírodních zdrojů. Likviduje přemnožené šneky. Nelze použít v akváriích s potěrem a u druhů citlivých na měďnaté ionty. Lze použít v neutrální nebo slabě alkalické vodě. Pro měření pH použijte BEN-TEST. STOP - HYDRIN používejte maximálně 1x měsíčně. Po likvidaci bezobratlých vyměňte vodu za čerstvou, nejlépe s přídavkem AKVAREGULÁTORU.
Chemické složení: roztok síranu měďnatého, síranu zinečnatého a methylenové modři. Dávkování: 1 kapka na 1 litr vody. Skladujte v temnu při teplotě 15-25ºC.
Spotřebujte do 3 let od data výroby.
50 ml na 300 l vody. Nevhodný pro potěr.
Balení 144 ks v kartonu.

Akvajas
Akvajas je vysoce účinný prostředek pro udržení křišťálově čistých skel akvárií. Příznivě ovlivňuje chemizmus vody, omezuje výskyt řas, působí jako hnojivý prostředek pro akvarijní rostliny a zároveň dezinfikuje prostředí akvária.
Použití: na navlhčenou žínku naneseme malé množství Akvajasu a mírným tlakem čistíme skla akvárií. Pro čistění skel je možno použít i magnetickou stěrku spolu s Akvajasem.
Mírný zákal po čistění zmizí během několika minut.
Obsah balení: 130ml
Balení 80 ks v kartonu.

Akvaflor
Hnojivo určené pro zdárný růst akvarijních rostlin. Kromě základních živin obsahuje rašelinový výluh a stopové prvky v komplexové vazbě. Příznivě ovlivňuje vybarvení rybek. Omezuje tvorbu nežádoucích řas.
Dávkování:  1 x týdně a při každé výměně akvarijní vody za čerstvou. Obsah lahvičky 180 ml postačuje na 750 l vody. 1 víčko (vrchní část) je na 50 l vody.
Balení 70 ks v kartonu.

Akvaregulátor
Prostředek pro úpravu čerstvé vody. Akvaregulátor je stabilizující roztok, váže těžké kovy obsažené v čerstvé vodě a vhodně upravuje pH staré i čerstvé vody. Používá se při každé výměně akvarijní vody za čerstvou a preventivně v poloviční dávce pro úpravu staré akvarijní vody.
Dávkování:  Obsah lahvičky 180 ml postačuje na úpravu 750 l vody. 1 víčko (vrchní část) je na 50 l vody.
Balení 70 ks v kartonu.

Torben
Vysoce účinný rašelinový koncentrát pro úpravu akvarijní vody. Podporuje intenzivní vybarvení rybek, obsahuje velké množství huminových kyselin a tříslovin, podobně jako voda v domovině rybek. Akvarijní voda při použití získává jantarové zabarvení. Torben příznivě ovlivňuje vývin jiker a rybího plůdku.
Dávkování:  Obsah lahvičky 180 ml postačuje na úpravu 750 l vody. 1 víčko (vrchní část) je na 50 l vody.
Před upotřebením zatřepat.
Balení 70 ks v kartonu.

Anti – Algaen
Je přírodní, stabilizovaný extrakt tříslových a huminových látek. Silně omezuje tvorbu řas v akvarijních nádržích a má výrazné bakteriostatické a protiplísňové účinky. Zároveň stimuluje přírodní podmínky vhodné pro tření a odchov většiny akvarijních rybek.
Dávkování:  Obsah lahvičky 180 ml postačuje na úpravu 750 l vody. 1 víčko (vrchní část) je na 50 l vody. Případný zákal není na závadu.
Balení 70 ks v kartonu.

Akvatropic
Extrakt tříslových a huminových látek v koncentrované formě, který ve zředěném stavu simuluje přírodní podmínky potřebné pro úspěšný chov a odchov většiny akvarijních rybek. Má silné bakteriostatické a protiplísňové účinky. Podporuje vybarvení rybek a zvyšuje jejich pohlavní aktivitu. Silně omezuje tvorbu řas. Rostlinám ani rybkám neškodí ani ve vyšších koncentracích.
Dávkování:  Obsah lahvičky 180 ml postačuje na úpravu 750 l vody. 1 víčko (vrchní část) je na 50 l vody. Koncentraci můžete zvýšit maximálně dvakrát.
Balení 70 ks v kartonu.

Liquimin
Plnohodnotné krmivo v tekuté formě (s částečkami do 0,01 mm) vhodné pro všechny druhy potěru. Při tomto způsobu krmení nedochází k bobtnání stravy tak jako při použití suchých směsí.
Dávkování:  Podle počtu a velikosti rozplavaného potěru 3 – 10 kapek 4x denně. Krmivo je vhodné aplikovat do proudu vzduchových bublin tak, aby bylo co nejdéle ve vznosu. Před upotřebením zatřepat. Uchovat v chladu.
Balení 150 ks v kartonu.

Rybarin
Krmivo určené pro delší nepřítomnost chovatele. Postupně uvolňuje živiny a neutralizuje akvarijní vodu.
Balení 150 ks v kartonu.

Ben – test CT/UT
Souprava pro měření celkové a uhličitanové tvrdosti vody.
Použití: Pro měření uhličitanové tvrdosti naplníme přiloženou odměrku po horní rysku tj. 10 ml měřené vody a nalijeme do čisté titrační nádobky. Vezmeme lahvičku značenou UT a v kolmé poloze pomalu přikapáváme do měřené vody. Při první kapce roztok zmodrá, v případě tvrdosti nižší než 1° roztok zčervená. Při modrém zabarvení přikapáváme, počítáme kapky a roztok neustále krouživým pohybem promícháváme. Při náhlé změně zabarvení z modré do červené ukončíme titraci. Počet spotřebovaných kapek se rovná stupni uhličitanové tvrdosti.
Při měření celkové tvrdosti přidáme do měřeného vzorku (tj. do 10 ml akvarijní vody) na špičku přiložené lžičky malé množství prášku ze sáčku tak, aby se voda zbarvila světle červeně (při vyšší dávce prášku dojde k tmavému zbarvení měřeného roztoku a je pak špatně zřetelná změna do zelené). Dále při měření CT tvrdosti postupujeme stejným způsobem s tím, že barevná změna je z červené do zelené. Každá kapka nutná k barevné změně označuje 1°celkové tvrdosti.
Při zjištění vysoké tvrdosti vody lze ekonomicky při následné kontrole využít odměření 5 ml. či 2,5 ml. Výsledek měření v tomto případě násobíme 2x či 4x.
Obsah lahviček v balení postačuje pro změření 250° CT a 250° UT při běžném postupu (10 ml vzorek).
Balení 64 ks v kartonu.

pH – test
Souprava pro měření kyselosti a zásaditosti vody v rozmezí 4,7 – 7,4 pH. V kompletu se zkumavkou a barevnou stupnicí.
Použití:  Přiloženou zkumavku naplníme do ¾ měřenou vodou a přidáme 5 kapek směsného indikátoru z lahvičky, zkumavku mírně protřepeme a přiložíme nad barevnou stupnici. Barevné políčko odpovídající barvě měřeného vzorku (s uvedenou hodnotou) určuje výsledné pH.
Balení 100 ks v kartonu.

Pro exotické ptactvo

Sepex extra
Minerální a vitaminový přípravek pro exotické ptactvo, nepostradatelný v mládí, při snůšce vajec a v období pelichání, kdy je zvýšená potřeba minerálních látek. V zimě při nedostatku zeleného krmiva a minimálním slunečním záření zajišťuje nezbytný přísun vitamínů nutných pro zachování dobré kondice opeřenců. Napomáhá trávení, vhodný pro obrušování zobáčků a drápů.
S přídavkem dřevěného uhlí, které zamezuje trávicím potížím.
Balení 100 ks v kartonu.

Sepex speciál
Minerální a vitaminový přípravek pro exotické ptactvo, nepostradatelný v mládí, při snůšce vajec a v období pelichání, kdy je zvýšená potřeba minerálních látek. V zimě při nedostatku zeleného krmiva a minimálním slunečním záření zajišťuje nezbytný přísun vitamínů nutných pro zachování dobré kondice opeřenců. Napomáhá trávení, vhodný pro obrušování zobáčků a drápů.
Mikroporézní sépiová kost, svou konzistencí nahrazuje přírodní.
Balení 100 ks v kartonu.

Jodex
Doplňkové krmivo obsahující jód, železo a vápník v poměru vhodném pro dobou kondici exotického ptactva. Krmivo je ve formě 2 ks tvarovaných sépií.
Balení 100 ks v kartonu.

Wivral
Oboustranná písková podložka pro udržení čistoty v ptačí kleci, s přídavkem minerálů a vitamínů. V PE tašce - 5 ks.
Balení po 15 kusech.

Pro želvy

Želvík
Vápníkový blok pro úpravu vody pro vodní želvy s přídavkem vitamínu B1. Želvík obsahuje látky, které vhodně upravují pH vody na neutrální reakci, zabraňuje tak překyselení vody v želváriích a vápník, který je postupně při rozpouštění bloku uvolňován omezuje měknutí želvích krunýřů.
Použití:  blok umístěte do želvária, kde se začne postupně rozpouštět. Neutralizuje kyseliny želvou vypouštěné do vody a tím upravuje pH. Pro zajištění kvalitního životního prostředí a účinnosti bloku doporučujeme denně vyměňovat vodu, zvláště u želv, které jsou krmeny přímo v želváriu.
Balení 200 ks v kartonu.

 

Aktuální ceník je poskytován na vyžádání. Zboží je možno odebrat osobně, objednávky vyřizujeme také poštou. Velkoobchodům poskytujeme slevu ve výši 5 %. Při odběru nad 100 tis. Kč a při platbě v hotovosti je možné sjednat individuální slevu.